PR – događaji

Događaj ne postoji, ako nije zabilježen. Ako je zabilježen, ne dozvolite da ostane u moru nebitnih ili manje bitnih događaja. Ako vam mi osmislimo PR strategiju, ona doseže dalje, ali i targetira preciznije prema vašim ciljevima. Ne govorimo samo o više klikova na web mjestu, više prometa, više prodanih proizvoda i više razgovora na društvenim mrežama. Naši podaci o učinku PR-a nisu šablonski, nego su konkretni i usmjereni ka mjerljivim ciljevima. Mi ćemo koordinirati i usmjeravati vaš događaj. Ne zovemo samo novinare. Nego i one od kojih ćete imati konkretnu korist i doseg. .

Saopćenja za štampu
Press Coverage
Lansiranje marke
Planiranje događaja
Kalendari sadržaja
Krizni menadžment
Upravljanje zajednicom
Iskustveni marketing
Press Kit razvoj
Odnosi s medijima
Plaćeno oglašavanje

Obuka za kontakt sa medijima
Javni poslovi
Strategija društvenih medija
Društveno oglašavanje
Influencer Marketing
Upravljanje ugledom
Krizne komunikacije
Sajmovi
Velika otvaranja
Social Shopping